2018 - Sayı 21

AHP VE ORESTE YÖNTEMLERİ İLE EN ETKİN YAKIT TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ
Hakan Murat ARSLAN 
Özet

Günümüzde, işletmeler yönetim sürecinde çok farklı karar sorunları ile yüz yüze gelmektedirler. Son zamanlarda bu karar problemlerinin çözümünde yeni ve hibrit metotlar önerilmektedir. Ancak işletmeler her geçen gün daha karmaşık duruma gelen karar problemleri karşısında güncel ve bilimsel yöntemleri kullandıklarında rakip işletmeler karşısında üstünlük sağlamaktadırlar. Gelinen süreçte, bilimsel ve güncel karar analizi yöntemleri arasında çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinin revaçta olduğu bilinmektedir. Bu ilginin en açık nedeni, birden çok kriter ve alternatif karşısında çelişkiye düşen karar vericilere somut alternatifler sıralaması sunmasıdır.

Bu çalışmanın esas amacı, kamu sektörü işletmelerinin herhangi bir karar problemi ile karşılaştığında değerlendirmeyi ve optimum çözümü ÇKKV yöntemleri uygulayarak bulabildiğini göstermek ve bu konuda farkındalık oluşturmaktır. Ayrıca çalışmada, kamu sektörü işletmelerinin birçok karar problemini ÇKKV yöntemleri kullanarak çözülebildiği örnekleri ile gösterilmiştir. Uygulama kısmında da, bir kamu işletmesinin ısınma ihtiyacının karşılanması için yakıt türleri arasından en etkin olanın belirlenmesinde AHP ve ORESTE yöntemlerinin analizine yer verilmiştir. Farklı iki yöntem ile gerçekleştirilen analiz sonuçları birbirini destekler mahiyette olup, birinci sırada A4 (Doğalgaz) ve ikinci sırada A3 (Fueloil) çıkmıştır. Analiz sonuçları ilgili kamu işletmesi ile paylaşılmıştır.

Anahtar Kelime
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri,  AHP ve ORESTE Yöntemleri,  Kamu İşletmeleri 


Tam Metin : PDF