2017 - Sayı 19

İBN 'USEYMÎN'İN TEFSÎRİ BAĞLAMINDA KADER MESELESİ
Abdurrahim KIZILŞEKER 
Özet

İbn ‘Useymîn, İslâmî ilimlerin birçok dalında telifatı olan bir âlimdir. Bu makalede hedefimiz, onun, kader konusunu nasıl delillendirdiğini ortaya koymak ve irdelemektir. İbn Teymiyye çizgisinde akîde konularını temellendirmeye çalışan İbn ‘Useymîn, kader ve kadere bağlı olan konularda Mu‘tezile ile Mâturîdîlerin ortası gibi bir yerdedir. Kader meselesinin anlaşılmasında göz önünde bulundurduğu Allah’a ait sıfatlar; ilim, irade ve halk (yaratma) sıfatlarıdır. O, Allah’ın ilmini; ezelî ve insan iradesinin önemli oluşu bağlamında değerlendirmiştir. Fakat Allah’ın meşiet ve yaratmasının da bu anlamda hatırdan çıkarılmaması gerektiğini sürekli tekrarlamıştır. Tefsîrinde kader konusuna ilişkin açıklamaları ve temellendirmelerini buna göre yapmıştır.

Anahtar Kelime
Kader,  İbn ‘Useymîn,  Tefsîr, Kur’ân,  Allah 


Tam Metin : PDF