2014 - Sayı 12

MEDYANIN KAMUOYU OLUŞTURMA VE GÜNDEM BELİRLEME ROLÜ ÜZERİNE: SARAI SIERRA HABERLERİYLE OLUŞTURULAN YAPAY GÜNDEM
Ceren YEGEN 
Özet

Kamuoyu oluşturma ve gündem belirleme gücüne sahip olan medya, çoğu kez gerçek gündem yerine kendi ideoloji ve öncelikleri sebebiyle “yapay” bir gündem oluşturabilmektedir. Örneğin, 21.01.2013 tarihinde İstanbul?da kaybolan Amerikan vatandaşı Sarai Sierra, 02.02.2013 tarihinde öldürülmüş olarak bulunup 08.02.2013 tarihinde ülkesi Amerika Birleşik Devletleri?ne gönderilene kadar birçok medya kuruluşu tarafından siyaseten doğruluk gereği neredeyse gündemin ilk maddesi yapılmıştır. Türkiye?de her gün birçok kadının kaybolduğu ama Sarai Sierra kadar haberleştirilmediği varsayılırsa, Sarai Sierra?nın kaybı ile oluşturulan yapay gündem ve medyanın kamuoyu oluşturma ile gündem belirleme rolünün bir kez daha sorgulanması bir gereklilik halini almıştır. Bu yüzden çalışma kapsamında; Cumhuriyet, Posta ve Zaman Gazeteleri?nde Sarai Sierra?nın kayboluşu ile ilgili 21.01.2013-08.02.2013 tarih aralığında yayınlanan haberler, Van Dijk?ın eleştirel söylem analizi yöntemi ile incelenmiş ve medyanın söylem ve ideolojisi ile yapay gündemi nasıl inşa ettiği tartışılmıştır.

Anahtar Kelime
Medya,  Kamuoyu,  Gündem,  Yapay Gündem,  Siyaseten Doğruluk 


Tam Metin : PDF