2014 - Sayı 12

DİYARBAKIR KENT DOKUSUNUN OSMANLI DÖNEMİNDEKİ GELİŞİMİ
Nursel KARACA 
Özet

Geniş bölgeleri birbirine bağlayan ana yolların kesiştiği noktada bulunan Diyarbakır, stratejik konumundan dolayı her dönemde önemli bir merkez niteliğindedir. Çeşitli dönemlerin izlerini taşıyan Diyarbakır kent dokusu, büyük ölçüde korunduğundan; farklı yönetimler ve kültürlerin, farklı mimari değerlerini de gözler önüne sermektedir. Bıraktıkları farklı kültür ve mimari değerlerle Diyarbakır?da kent dokusu üzerinde izleri büyük olan yönetimler Artuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı yönetimleridir. Bugün kentte varlığını sürdüren yapıtlar da bu dönemlerin eserleri olup, büyük ölçüde Osmanlı Dönemini temsil etmektedir.

Çeşitli dönemlerde kenti ziyaret eden seyyahlar kent dokusu ve mimari yapılar hakkında subjektif bilgiler vermiştir. Ancak bazıları Osmanlı dönemine ait bilgi ve belgelerin yeterli olmamasından dolayı, dikkatlice okunduğunda bazı eksiklikleri giderecek niteliktedir. Bu çalışmada, yabancı seyyahların seyahatnamelerindeki gözlem ve incelemeler, mevcut kaynaklarla da desteklenerek Diyarbakır?ın Osmanlı Döneminde yapılar bağlamında kent dokusunun gelişimi incelenerek gözler önüne serilmekte, kentin Osmanlı yönetiminde geçirdiği evrim ve etkileşim irdelenmektedir.

Anahtar Kelime
Diyarbakır Kent Gelişimi,  Osmanlı Dönemi,  Seyyahlar,  Seyahatnameler 


Tam Metin : PDF