2014 - Sayı 12

ALMANYA’DA BİR YAŞAM SÜRECİ OLARAK GÖÇMENLİK VE UYUM SORUNU
Mustafa ACAR 
Özet

Almanya’da göç, göçmenlik ve uyum kavramlarının politik ve sosyolojik olarak incelenmesinde Türklerin önemli bir yeri vardır. Amerika kökenli klasik uyum teorilerinin vurguladığı ırk kavramı, Almanya’da geliştirilen teorilerde etnik ve kültürel farklılık gibi kavramlara dönüşmüştür. ‘Misafir işçi’ ve ‘yabancı’ gibi vurgular da yerini ‘göçmen kökenli vatandaş’ tanımına bırakmıştır. Almanya’da göç ve uyum konuları genellikle Esser’in asimilasyon ve Heitmeyer’in desentegrasyon teorileri çerçevesinde tartışılmaktadır. Kendilerine özgü hipotezleri olan bu teorilerin sınırlılığına ve araştırma metotlarının teknik anlamda yanlışlığına, uyum konusunda kapsayıcı bir toplumsal politika geliştiremeyen siyasetin yetersizliği de katkıda bulunmaktadır. Uyum teorileri ve siyasetin bu eksiklikleri sonucunda Türkler Almanya‘da uyumsuzluk örneği olarak gösterilmektedir. Böylece göç, göçmenlik ve uyum gibi konularda belirsizlik ve çözümsüzlük devam etmektedir. Bu çalışma, ortaya çıkan uyum teorilerinin, siyasetin ve baskın toplumun Almanya Türk Toplumu’na bakışını ve devam eden çözümsüzlüğün nedenlerini ortaya koymayı amaçlamıştır.

Anahtar Kelime
Uyum,  Göç,  Göçmen,  Uyum teorileri,  Almanya Türk Toplumu 


Tam Metin : PDF