2014 - Sayı 12

MURATHAN MUNGAN’IN POETİK GÖRÜŞLERİ
Ulaş BİNGÖL 
Özet

Şairler öteden beri şiir sanatı üzerine görüşlerini edebiyatın farklı türlerini kullanarak dile getirmişlerdir. Kimi şairler, poetikalarını müstakil bir metin halinde yazmış kimi şairler ise şiir hakkındaki görüşlerini, müstakil bir şekilde yazmak yerine yeri geldikçe eserlerinde ifade etmişlerdir. 1980 sonrası Türk şiirinin en üretken şairlerinden biri olan Murathan Mungan müstakil bir poetika yazmak yerine şiir hakkındaki düşüncelerini deneme, şiir ve roman gibi edebiyatın farklı türlerini kullanarak açıklamıştır. Şiir yazmayı, bir var olma meselesi olarak gören Mungan?a göre şair olmak uzun ve sabır gerektiren bir süreçtir. Şair olmak isteyen kişi çalışmalı, gayret göstermeli; kendisi ve hayat hakkında düşünmeyi bilmelidir. İyi bir şair taklit etmeden gelenekten faydalanır; eskimeye karşı direnç göstermeyi öğrenir. Bu çalışmanın amacı, Murathan Mungan?ın değişik eserlerinde dile getirdiği poetik nitelikteki düşüncelerini incelemektir.

Anahtar Kelime
Murathan Mungan,  Poetika,  Şiir,  Şair 


Tam Metin : PDF