2014 - Sayı 12

İNSAN SESİ, VURMALI ÇALGILAR, PİYANO VE ARP ÇALGILARINDAKİ YENİ İCRA TEKNİKLERİNİN 20. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL GELİŞİMİ VE BU TEKNİKLERİN NOTASYONU
Rohat CEBE 
Özet

Müzisyenler, 20. yüzyılın başlarından itibaren çalgısal tekniklerin ve yeni ses kaynaklarının gelişmesinde başka hiçbir müzik tarihi döneminde olmadığı kadar önemli bir rol oynamaya başlamışlardır. Müzik besteci tarafından yazılır. Besteci yaratıcılığını, imkanlar çerçevesinde kullanacağı çalgı ya da çalgı gruplarının teknik ve fiziksel özelliklerini dikkate alarak neticelendirir. Bu bir gereksinimdir. Bu gereksinim 20. yüzyılın başlarında kültürel, siyasal ve teknolojik gelişmeler paralelinde en hareketli ve bekli de en yaratıcı seviyelere ulaşmıştır. Çalgısal tekniklerin ve yeni ses kaynaklarının gelişimi, yeni yazım ve çalım tekniklerini de beraberinde getirmiştir. Bu dönemde yaşayan besteciler eserlerinde çalgılardan o ana kadar var olan tınıların dışında farklı tınılar ve renkler elde etme arayışına girmiş, bir grup besteci de geçmişten gelen mirası ret ederek elektronik tekniklerle geliştirilmiş yeni çalgıların yapımına ve bu çalgılardan farklı sesler elde etme çabasına girmişlerdir. Yeni çalgılar yaratma fikri bir yana var olan çalgılardan yeni tınılar elde etme çabası, beraberinde klasik notalamadan farklı bir notalama biçiminin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bu dönemde, yeniyi arama ve bulunan yenilikleri uygulama sadece besteciler tarafından değil aynı zamanda birçok solist çalgıcının kendi çalgısının ses kabiliyetini belirleme ve keşfetmesiyle de en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Bu makale; başta insan sesindeki gelişmeler olmak üzere, vurmalı çalgılar, piyano ve arp çalgılarındaki yeni çalım tekniklerini, eser örnekleri ve yeni yazım tekniklerinin notalanması da gösterilerek, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayıp günümüze kadar gelen süreç içerisindeki gelişmeleri incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelime
Yeni İcra Teknikleri,  İnsan Sesi,  Vurmalı Sazlar,  Piyano,  Arp 


Tam Metin : PDF