2020 - Sayı 24

STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN EYLEMCİLİK
Fatma GEÇİKLİ,  Abdullah YILDIRMAZ 
Özet

Son yıllarda hedef örgütlere karşı gerçekleştirilen kolektif hareketlerde büyük bir artış meydana gelmiştir. Bu durumun birçok sebebi olabilir. Fakat eylemci örgütler tarafından bakıldığında, hedef örgütler etik olmayan ve sadece kendini düşünen uygulamalarıyla kamu refahına zarar vermektedir. Hedef örgütlerin bu tip davranışları, onların dışardan kontrol edilmeleri için dağınık durumda bulunan kamu kesiminin eylemcilik hareketleriyle bir araya gelmelerine yol açar. Hedef örgütün eylemleri ile paydaşların beklentileri arasındaki uçurum ne kadar büyükse, sorun o kadar büyür ve eylemci örgütler hedef örgüte aynı oranda baskı uygulamaya çalışırlar. Fakat buradaki ilişki, kompleks ve sürekli değişen bir ilişkidir. Stratejik halkla ilişkiler, eylemcilik hareketlerine sorun veya konu yönetimi, ilişki yönetimi gibi stratejik yaklaşımlarla karşılık vermektedir. Eylemci örgütler ise hedef örgütleri sivil itaatsizlik, gösteri, boykot, miting, dijital aktivizm gibi araçlarla baskı altına almaya çalışırlar. Bu anlamda hem hedef örgüt, hem de eylemci örgüt açısından halkla ilişkilerin önemi büyüktür. Günümüzde halkla ilişkilerin sadece tanıtım gibi aktivitelerle bağlantılı görülmesinin ötesinde stratejik iletişim yönetimine doğru bir anlayışın oluşmasında bu hareketlerin de katkısı vardır.

Anahtar Kelime
Eylemcilik,  Halkla İlişkiler,  Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi. 


Tam Metin : PDF