2014 - Sayı 12

TÜKETİM TOPLUMUNDA GÖZETİMİN TEMEL GÖRÜNÜMLERİ: BİR PANORAMA
Ayşe MERMUTLU 
Özet

Gözetim süreç ve pratikleri, modernlik sürecinde yüklendiği yeni işlevler ve geç modern koşulların kapsamlı getirileri doğrultusunda kazandığı yeni görünümleri ile çağdaş toplumun belirleyici bir bileşeni olmaya devam etmektedir. Çağdaş toplum söz konusu olduğunda “bilişim teknolojileri”ne dayalı olarak ölçek ve kapsam bakımından yeni boyutlara ulaşan gözetimin, başka alanların yanısıra, toplumun tanımlayıcı bir yönünü oluşturan tüketim süreç ve pratikleri boyunca işlerlik kazandığı görülmektedir. “Tüketim toplumu”nun özgül koşulları çerçevesinde belirlenen ve işlerlik kazanan gözetim süreçlerinin doğası, bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Söz konusu çerçevede öncelikle gözetimin yeni araçları üzerinde durulacak, daha sonra tüketim üzerinden işlerlik kazanan gözetim süreç ve pratikleri ele alınarak bunların mevcut toplumsal eşitsizlikleri koruma ve yeniden üretme potansiyeline işaret edilecektir.

Anahtar Kelime
Tüketim toplumu,  Tüketim,  Gözetim,  Bilişim teknolojileri,  Veri tabanları 


Tam Metin : PDF