2014 - Sayı 12

II. MEŞRUTİYET’TE FİKİR GAZETECİLİĞİ: SIRAT-I MÜSTAKİM, İŞTİRAK, İÇTİHAD VE TÜRK YURDU
Berrin KALSIN 
Özet

II. Meşrutiyet?in en önemli özelliklerinden bir tanesi basın alanında yaşanan patlamadır.Bu dönemde sınıf mücadelesi kavramı gelişmiş, farklı fikirler yayılmaya başlamış ve bu fikirlerin yayılması amacıyla fikir gazeteciliğinin temelleri atılmaya başlamıştır. Ana-akım gazetelerin (Tasvir-i Efkar, Ceride-i Havadis, Tanin, İkdam vs.) dışında belirli bir fikri yaymak için yayımlanan bu gazete ve dergilere örnek olarak; İslamcılık doğrultusunda yayımlanan Sırat-ı Müstakim (1908) dergisi, Solculuk fikrinin temsilcisi sayılan İştirak (1910) gazetesi, Batıcılık yanlısı olarak bilinen İçtihad (1904) dergisi ve günümüzde halen yayımlanmakta olan Türkçülük temsilcisi Türk Yurdu (1911) dergisi verilebilir. Bu gazete ve dergiler, geniş halk yığınları tarafından takip edilmiş ve hatta bahsi geçen yayınların yazarları, savunucusu oldukları fikirlerin yayılmasında öncülük etmişlerdir. Bu çalışmada; yukarıda örneğini verdiğimiz dört farklı düşünceyi temsil eden gazete ve dergilerin birer incelemesi yapılmaktadır. Çalışmadaki ana amaç, ana-akım gazetelerin dışında yayımlanan fikir gazetelerinin öncüleri sayılan bu gazete ve dergilerin tohumlarının nasıl atıldığını ve ne derece etkili olduğunu gözler önüne sermektir.

Anahtar Kelime
II. Meşrutiyet,  Basın-Yayın,  Siyasi Hareketler,  Düşünce Akımları 


Tam Metin : PDF