2014 - Sayı 12

KARAMANLICA BİR ZEBUR: İMLÂ ÖZELLİKLERİ VE METİN ÖRNEKLERİ
Hayrullah KAHYA 
Özet

XIII. yüzyıldan itibaren varlıkları bilinen Karamanlılar Türkçe konuşan, Yunan harfleriyle Türkçe yazan Ortodoks Hristiyanlardır. Tarih boyunca Anadolu başta olmak üzere Karadeniz, Kırım, Balkanlar, Akdeniz, Suriye vb. yerlerde yaşamışlardır. 1718’den sonra Yunan harfleriyle Türkçe yazılan yüzlerce Karamanlıca eser, günümüze kadar ulaşmıştır. Din dışı eserlerin de yer aldığı bu külliyatta kutsal kitap tercümeleri ve kutsal kitapla ilgili başka eserler önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada ise Yunan harfli Türkçe bir Zebur (Psaltirion)’un imlâ özellikleri üzerinde durulmuştur. İncelediğimiz metnin özellikle içinde geçen bazı karakterler bakımından her Karamanlıca metinde görülmeyen özellikler barındırdığı anlaşılmıştır. Bu açıdan metnin farklı ve dikkati çeken bir durum arzettiği ileri sürülebilir. Bu yönüyle metinde dikkati çeken karakterler şunlardır: //, //, //, //, //, //, //, //, //, //, //, //, //, //.

Çalışmanın sonuna eserden seçilmiş örnek metin parçaları eklenmiştir.

Anahtar Kelime
Karamanlıca ve Karamanlılar,  Türk dili,  imlâ özellikleri 


Tam Metin : PDF