2018 - Sayı 21

BİREYLERİN FİRMALARIN SOSYAL SORUMLULUKLARINA BAKIŞI: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Süreyya ECE 
Özet

Günümüzde bilinçlenen tüketiciler ve artan rekabet, firmaların faaliyetlerini yeniden gözden geçirmelerini sağlamıştır. Artık ekonomik faaliyetler dışında faaliyetlerde bulunmayan firmalar, toplumun gözünde zamanla değer kaybedebilmekte, söz konusu firmaların ürünlerine talep düşebilmektedir. Ürünlerini satamayan firmalar da faaliyetlerine son vermek durumunda kalmaktadır.

Bilinçlenen bireyler, sadece ekonomik faaliyetlerde değil, ayrıca sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de bulunan firmalara yönelmektedirler. Ancak bireylerin, firmaların katkı sunmalarını beklediği sosyal sorumluluk faaliyetlerine verdikleri önem farklı olabilmektedir. Dolayısıyla firmaların rekabetçi avantaj kazanabilmeleri için bireylerin en çok hangi sosyal sorumluluk faaliyetlerine önem verdiklerini bilmeleri ve söz konusu faaliyete ağırlık vermeleri gerekmektedir.

Bu çalışmada bireylerin, firmaların sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik bakışlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda Şırnak Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere anket yapılmıştır. Öğrencilere, firmaların katkı sunması beklenen sosyal sorumluluk faaliyetlerini öneme göre sıralamaları istenmiştir. Verilen cevaplara göre katılımcılar, firmaların sosyal sorumluluk faaliyetlerinden en çok eğitim-öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmalarını beklemektedir. En az önem verilen sosyal sorumluluk faaliyetinin ise spor ve sanatsal ve kültürel faaliyetler olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelime
Sosyal Sorumluluk,  Çevresel Sorumluluk,  Kurumsal Sosyal Sorumluluk 


Tam Metin : PDF