2017 - Sayı 19

POSTMODERNİZMDE ÇOK SESLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK YANILGISI
Ulaş BİNGÖL 
Özet

Postmodernizm 1970’li yıllardan beri değişik alanlarda gündemi meşgul etmeye devam etmektedir. Belirsizlik, tanımsızlık, eklektizm, büyük anlatıların çöküşü, simülasyon gibi ifadelerle birlikte betimlenmeye çalışılan postmodernizmin en önemli söylemlerinden biri çok seslilik diğeri çok kültürlülüktür. Modernitenin her şeyi tek tipleştiren yaklaşımının aksine postmodernistler, farklılıkların birbirine üstünlük kurmadan bir arada bulunabileceğine, bir sesin diğer sesi bastırmadan yan yana gelebileceğine inanırlar. Aydınlanmacı aklın yanılgılarının olduğunu, modernitenin evrensel değer anlayışının insanı tükettiğini iddia ederek çok kültürlü ve çok sesli bir dünyanın hayalini kurarlar. Böyle bir hayale kapılmalarında şüphesiz son yüz elli yılın en büyük anlatısı olan Marksizmin pratikte başarısız olması ve milliyetçiliğin faşizme evirilmesinin büyük etkisi vardır. Görünüşte çok seslilik ve çok kültürlülük söylemleri küresel barışın sağlanmasında, farklılıkların korunmasında, yabancı düşmanlığının önüne geçilmesinde önemli işlevler görür. Fakat Avrupa ve Amerika’da artanyabancı düşmanlığı, İslamafobia, küreselleşmenin küçük kültürleri yok etmesi, çok seslilik ve çok kültürlülük söylemlerinin birer yanılgı olduğunu düşündürür. Bu bildiride postmodernistlerin çok seslilik ve çok kültürlülük yanılgısı ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelime
Postmodernizm,  Çok Seslilik,  Çok Kültürlülük,  Büyük Anlatılar,  Simülasyon 


Tam Metin : PDF