2017 - Sayı 19

1950 GENEL SEÇİMLERİ SÜRECİNDE CUMHURİYET HALK PARTİSİ VE DEMOKRAT PARTİ’NİN DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE TEŞKİLÂTLANMASI
Barış ERTEM 
Özet

Türkiye’nin 1946 yılında çok partili sisteme geçmesi, yaklaşık 80 milletvekili ve 1 buçuk milyon seçmeni olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illerin önemini artırmıştır. CHP , 1946 Genel Seçimlerinde, bölgede var olan teşkilâtlarının yanında Halkevleri ve Halkodalarının da avantajını kullanarak, bölgedeki tüm milletvekilliklerini kazanmıştır. DP ise henüz yeni kurulmuş olduğundan bölgede teşkilâtlanmamış ve hiç vekillik kazanamamıştır. 1946 Seçimlerinden sonra partilerin bölgedeki teşkilâtlanma çalışmaları hızlanmış, iki siyasî partinin de bölgedeki etkisi artmıştır. 1950 Genel Seçimlerinde ise bölgedeki görüntü değişmiş, DP, 43 vekillik kazanırken, CHP 37 vekillik kazanabilmiştir. Böylece, DP, iktidara geldiği 1950 yılıyla birlikte, bölgede de güçlü bir konum kazanmıştır.

Anahtar Kelime
CHP,  DP,  Doğu Anadolu 


Tam Metin : PDF