2020 - Sayı 24

YEŞİL GECE ADLI ROMANININ ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ MODELİYLE YORUMLANMASI
Ferhat ÇETİNKAYA 
Özet

Dönemin toplumsal olaylarını romanının merkezine yerleştirerek Cumhuriyet’in sancılı yıllarını konu edinen Yeşil Gece romanı, Reşat Nuri Güntekin’in özellikle çağdaş eğitim anlayışının nasıl olması gerektiği üzerinde fikirler sunduğu bir eseridir. Yazar, bireysel sorunları ele aldığı diğer romanlarına nazaran bu romanında toplumsal meseleleri ideal bir öğretmen etrafında ele alarak dönemin sorunlarını işlemiştir. Romanda temel çatışma unsurları çağdaş eğitimi benimseyenler ile softalar arasında gerçekleşir.

Kurmaca edebî türlerden olan roman, sanat eseri olmasının yanında okuyucuyla buluştuğu an bir kitle iletişim aracına dönüşür. Dolayısıyla gazete gibi yazılı kitle iletişim araçlarına uygulanan yöntemler, edebi metinlerin farklı yönlerini ortaya çıkartmak ve eserin ideolojik yönünü stratejik yapılarını haritalandırmak için kullanılabilir. Bu çalışmada Teun van Dijk’ın önerdiği kuramının anlamsal çözümleme stratejilerinden hareketle Yeşil Gece adlı romanın ilk bölümü incelenecektir.

Anahtar Kelime
Yeşil Gece,  Teun V. Dijk,  Güntekin,  Söylem Çözümlemesi 


Tam Metin : PDF