2019 - Sayı 22

SİLİFKE MÜZESİ'NDE BULUNAN PİŞMİŞ TOPRAK KANDİLLER ÜZERİNDE YER ALAN FİGÜRATİF&BİTKİSEL BEZEME, SEMBOL VE DAMGALAR
Cüneyt ÖZ 
Özet

Çalışmanın konusunu Silifke Müzesi arkeolojik eser koleksiyonuna satın alma yoluyla kazandırılan 43 kandil içerisinden, üzerinde figüratif, bitkisel bezeme, sembol ve damgalara sahip 32 adet pişmiş toprak kandil oluşturmaktadır. Kandillerden üzerinde görülen bezemeler içerisinde bitkisel motifli olanlar çoğunluktadır. Bunun dışında mitolojik sahneler, gladyatör mücadelesi, araba yarışı, hayvan ve av sahnelerini içeren figüratif bezemeler, semboller (yunan haçı) ve ayak damga baskısı (planta pedis) da görülmektedir. İncelenen kandillerdeki bezemeler daha çok diskus ve omuzda yer almaktadır. Aynı zamanda diskus kenarı ve kaide altında da damga ve bezemeler görülür.  Kaleme alınan bu makale, müzede bulunan pişmiş toprak kandiller üzerindeki bezeme, sembol ve damgalarla ilgili ikonografik ve ikonolojik bir değerlendirmeyi okuyucuya sunmak istemesinin yanı sıra, incelenen kandiller üzerindeki betimlemelerin ne anlama geldiği ile kandil üzerine neden yapılmış olabileceğini irdeleyerek; bu alanda yapılmış veya yapılacak olan çalışmalara katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelime
Silifke Müzesi,  Pişmiş Toprak Kandil,  Figüratif&Bitkisel Bezeme-Sembol-Damga,  İkonografi&İkonoloji 


Tam Metin : PDF