2016 - Özel Sayı

DİYÂRBEKİRLİ MEHMED SAÎD PAŞA’NIN BİBLİYOGRAFYASI
Özkan CİĞA 
Özet

XIX. yüzyılda yaşayan ve devrin önde gelen ilim adamlarından biri olan Diyârbekirli Mehmed Saîd Paşa (d.1248/1832 - ö.1309-1891) devlette çeşitli vazifelerde bulunmuş, aynı zamanda dil, edebiyat, teori, tarih ve matematik ilimlerine dair birbirinden değerli pek çok eser kaleme almıştır. Mehmed Saîd Paşa, tarihçi kimliğinin yanı sıra özellikle şiir ve belâgat alanında yazdığı eserleriyle öne çıkmıştır. Onun önem arz eden hayatı, edebi kişiliği ve eserlerinin her dönemde araştırılmaya muhtaç bir hazine değerinde olduğu söylenebilir. Saîd Paşa ile ilgili sağlıklı bir çalışmanın yapılabilmesi, daha önce yapılmış olan çalışmaların Saîd Paşa’nın hangi yönlerine yoğunlaştığının bilinmesiyle mümkündür. Bunun için Saîd Paşa’nın bibliyografyasının hazırlanması önem arz etmektedir. Bu bibliyografya, kitaplar, tezler, makaleler, bildiriler ve Mehmed Saîd Paşa’dan bahseden kitap, temel biyografik kaynaklar ve ansiklopediler olmak üzere beş başlıktan oluşur.

Anahtar Kelime
Diyârbekirli Mehmed Saîd Paşa,  Bibliyografya,  Saîd Paşa’nın Hayatı ve Eserleri 


Tam Metin : PDF