2016 - Özel Sayı

SA‘ÎD PAŞA’NIN BİR ŞİİR DEFTERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
Hanife KONCU 
Özet

Diyarbakırlı Sa‘îd Paşa, yazdığı eserleriyle 19. yüzyıl Türk edebiyatının dikkate değer şair ve yazarlarındandır. Daha önce Paşa’nın manzumelerini kaydettiği 6 adet müsvedde şiir defteri bilinmekteydi. Bu çalışmada ise Prof. Dr. Abdullah Uçman’ın hususî kütüphanesinde yer alan yeni bir şiir defteri tanıtılacak, buradaki notlar ve şiirlerdeki düzenlemeler ile defter ve Dîvân arasındaki farklara değinilecektir.

Anahtar Kelime
Sa‘îd Paşa,  Şiir Defteri,  Dîvân 


Tam Metin : PDF