2016 - Özel Sayı

SAÎD PAŞA’NIN NUHBETU’L-EMSÂL ADLI ESERİ ÜZERİNE
Ahmet TANYILDIZ 
Özet

XIX. yüzyılda yaşamış olan Diyârbekirli Mehmed Saîd Paşa (d. 1248/1832 - ö. 1309-1891) dil, edebiyat ve teori başta olmak üzere tarih ve matematik ilimlerine dair eserler üretmiş seçkin bir devlet adamıdır. Özellikle şiir, nesir ve belâgat alanında kaleme aldığı eserleriyle öne çıkan müellifin Arapçadan yaptığı tercümeler de dikkat çekicidir. Bu çalışmada Ahmed bin Muhammed El-Meydânî’ye (ö. 518/1124) ait Arapça Mecmau’l-Emsâl adlı eserin Saîd Paşa tarafından yapılan tercümesi Nuhbetu’l-Emsâl ele alınacaktır.

Anahtar Kelime
Ahmed El-Meydânî,  Mecmau’l-Emsâl,  Saîd Paşa,  Nuhbetu’l-Emsâl 


Tam Metin : PDF