2016 - Özel Sayı

DİYARBAKIRLI SAİT PAŞA’NIN KLÂSİK ŞİİR İLE İLGİLİ TENKİTLERİ VE BU ŞİİRDEN BEĞENDİKLERİ
Kâzım YETİŞ 
Özet

Diyarbakırlı Sait Paşa, Mîzânü’l-Edeb adlı eserinde klâsik belâgat kadrosunu verir. Bununla yetinmez, yazı/nesir yazmak isteyenlere bazı tavsiyelerde bulunur. Sonra şiirle ilgili düşüncelerini söyler. Bu tür girişler belagat kitapları için önemlidir. Üstelik bu düşünceler daha çok klâsik şiirin tenkidini içermektedir. Yazarın bu tenkitteki çıkış noktası, klâsik dönem şairlerimizin İran şiirini taklitte aşırıya gittiklerini ve Türkçeye mahsusu bir şiir dili oluşturamadıklarıdır.Bu hüküm son derece önemlidir. Sait Paşa bunları söyledikten sonra klâsik dönem şairlerimizin hikmetli manzumelerinin de bulunduğunu, bunlarda insanî bilgi ve olgunluklarının açık bir şekilde görüldüğünü ekler. Böylece onun tenkitlerinin eski şiirin bütününü kaplamadığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu son söylediklerini içeren şiirlerden bir güldeste/antoloji/seçki yapar. Bu noktada Sait Paşa, belâgat öğrenmek isteyenleri uygulamalı bir hazırlığa sokar.

Anahtar Kelime
belagat,  şiir,  klâsik dönem şiiri,  mübtezel şiir,  hikmetli şiir 


Tam Metin : PDF