2017 - Sayı 19

DAĞLIK ALANLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KIRSAL TURİZM: HASAN DAĞI - DİKMEN KÖYÜ ÖRNEĞİ
Funda VARNACI UZUN,  Aysu ALTAŞ 
Özet

Bu çalışmada, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Hasan Dağı köylerinden Dikmen Köyü’nün sürdürülebilir kalkınmaya gereksiniminin belirlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma amaçlı kırsal turizm potansiyelinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmada; veri toplama aşamasında gözlem çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca; köy muhtarından başlayarak kartopu örneklem tekniğine uygun olarak köy halkından çeşitli kişilerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Dikmen Köyü’nün sürdürülebilir kalkınma gereksinimi bağlamında sosyo-ekonomik ve çevresel değerleri; Gündem 21 kriterleri temel alınarak uygulanmış olan, Nepal Kapasite 21 adlı sürdürülebilir kalkınma projesinden hareketle değerlendirilmiştir. Köyde sürdürülebilir kalkınma amaçlı olarak önerilebilecek alternatif gelir kaynaklarından biri kırsal turizmdir. Köyün kırsal turizm potansiyeli ise, gözlem ve görüşmelerden elde edilen bulguların SWOT analizi ile değerlendirilmesi ile ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelime
Dağlık Alanlar,  Dikmen Köyü,  Hasan Dağı,  Kırsal Turizm,  Sürdürülebilir Kalkınma 


Tam Metin : PDF