2010 - Sayı 3

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE EDEBİYAT VE TOPLUM
Abdulhakim TUĞLUK 
Özet

“Osmanlı’dan Günümüze Edebiyat ve Toplum” adlı kitap Prof.Dr. Kemal H. Karpat tarafından kaleme alınmıştır. Kitap, birbirleriyle konu bakımından alakalı altı makalenin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Kitabın girişindeki uzunca bir ön söz bölümünün ardından makalelere geçilmektedir. Makaleler sırasıyla şunlardır: Çağdaş Türk Edebiyatında Sosyal Konular, Çağdaş Türk Edebiyatı, Türk Sosyal Edebiyatının Gelişimi, Sosyal Ortam ve Edebiyat: Ömer Seyfeddin’in (1884-1920) Eserlerinde Jön Türk Döneminin Yansıması, Ahmet Mithat-Çehov ve Orta Sınıf Edebiyatı, Ulus Arayışı İçinde Bir Dil: Ulus-Devlette Türkçe. Kitapta yer alan makaleler değişik tarihlerde ve yerlerde Kemal Karpat tarafından ya konferans ve seminerlerde sunulmak için hazırlanmış ya da bilimsel yayın organlarında yayımlanmak üzere hazırlanmış çalışmalardan oluşmaktadır. “Osmanlı’dan Günümüze Edebiyat ve Toplum” adlı eser, ön söz ve altı makaleden oluşmaktadır. Kitap, dipnot ve indeks bölümleriyle toplam 287 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın kapağı sarı ve gri zemin üzerine yerleştirilmiş resimlerden oluşmaktadır. 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiyle Osmanlı Devleti’nin her alanda yenileşme-batılılaşma serüveninin hız kazanmıştır. Böylece edebiyatımız Doğu çizgisinden Batı kaynaklı yeni bir oluşumun içine girmiştir. İşte Tanzimat’tan günümüze kadar yeni oluşumun topluma etkileri, toplumun bu süreçte gösterdiği dini, siyasi, ekonomik ve psikolojik reaksiyonların edebiyata yansıması ve edebiyatı yansıtması eserin esas konusunu teşkil etmektedir. 

Anahtar Kelime
Osmanlı 


Tam Metin : PDF