2019/Cilt 11,Sayı-22

HİNT MEZHEBİ ŞAKTİZM BAĞLAMINDA TANRIÇA KALİ
M. Hadi TEZOKUR 
Özet

Kali Hint tanrıçaları içinde özellikle Şakti mezhebinde önemli bir yer tutmaktadır. Onun aynı zamanda feministler için bir önemi bulunmaktadır. O çok yönlü bir tanrıçadır. Anadır, kötülüklerle savaşandır, Anaerkil bir semboldür.

Anahtar Kelime
Kali,  Şaktizm,  Tapınak,  Tanrıça… 


Tam Metin : PDF