2009 - Sayı 2

DİYARBAKIRLI LEBİB’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİN TERCÜMESİ
Halil ÇEÇEN 
Özet

Makalede Diyarbakırlı Lebib’in divanında yer alan Farsça şiirleri üzerinde durulmaktadır. Şiirler şekil ve içerik açısından incelenmiştir. Beyitlerin transkripsiyonlu metni yazılmış, altında Türkçe tercümeleri verilmiştir. Şiirlerdeki şikâyet teması üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelime
Lebib,  Farsça şiirler,  şikayet teması,  transkripsiyonlu metin 


Tam Metin : PDF