2016 - Özel Sayı

ERMENİ MESELESİ BAĞLAMINDA SÜLEYMAN NAZİF
Oktay BOZAN 
Özet

Osmanlı Devleti’nin son dönem devlet adamlarından ve aydınlarından birisi olan Süleyman Nazif, Ermeni meselesi gibi önemli toplumsal hadiselere duyarlılık göstermiş ve bu konuda etkin mücadele vermiştir. Diyarbakır’ın saygın ailelerinden birisine mensup olan Süleyman Nazif, 1895 yılında Diyarbakır’da meydana gelen Ermeni olaylarını araştırmak amacıyla oluşturulan Tahkikat Komisyonu’nda görevlendirilmiştir. Bu dönemde Diyarbakır’ın da içerisinde bulunduğu Vilâyât-ı Sitte’de bir Ermeni devletinin kurulması fikrine karşı kalemi ve sözleriyle mücadele etmiştir. Mütareke döneminde ise başyazarlığını yaptığı Hadisat gazetesindeki yazılarıyla, I. Dünya Savaşı sırasında Ermenilerin tehciri üzerinden yürütülen tartışmalara katılmıştır. Süleyman Nazif, I. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı Devleti’nin Ermenilere soykırım uygulamadığını, yapılan tehcirin ise zaruretten kaynaklandığını, bunun da en iyi şekilde uygulanmaya çalışıldığını belirtmiştir. Tehcir sırasında görevini suiistimal eden kişilerin tutumunun ise devlete mal edilmemesi gerektiğini belirterek, bu durumunun bireysel bir hareket olduğunu vurgulamıştır.

Anahtar Kelime
Diyarbakır,  Ermeni,  Ermeni tehciri,  Hadisat,  Süleyman Nazif 


Tam Metin : PDF