2016 - Özel Sayı

NÜKTELERİ, FIKRALARI VE ÜSLÛBUYLA SÜLEYMAN NAZİF
Kamuran ERONAT 
Özet

Servet-i Fünûn Dönemi içerisinde bulunan ve eserleriyle topluma; vatan, millet ve lisan sevgisini aşılayan Süleyman Nazif, sağlam dil kurgusu ve pürüzsüz üslûbuyla Türk edebiyatına önemli katkı sunmuş ve özellikle nükte ve fıkraları ile de bu katkıya ayrı ve sevimli bir renk katmıştır.

Türk kültürüne ve birliğine önemli hizmetleri olan Nazif'in, özellikle ciddi memleket meselelerine karşı cesur ve gür bir sese sahip olduğu ve millî bir duruş sergilediği bilinmektedir. Daima kültürünü koruma ve yükseltme endişesi taşıyan sanatçı, bu çerçevede toplumuna desteğini eserleri ve fikirleri ile sunmuş ve o çok sevdiği lisanının bütün inceliklerini bu bağlamda göstermeyi başarmıştır.

Eserlerindeki heyecanlı, dinamik ve atılgan edayı daima diri tutan Nazif'in, özellikle sihirli kelime ve veciz niteliğindeki sözlere yer verdiği unutulmamalıdır. Bu noktada sahip olduğu derin kültür, kıvrak zekâ ve ince mizah tutkusu da kendisine nükte yapmak konusunda ayrıcalıklı bir imkân sunmuş ve sosyal iletinin hız kazanması ve kalıcı olmasında kolaylık sağlamıştır.

Türk edebiyatında nükte geleneğinin kurucuları arasında gösterilen Süleyman Nazif'in emsalsiz mizah kudreti ve dile olan kusursuz hâkimiyeti ile kendisine bu kulvarda özgül bir ağırlık oluşturmuş ve diğer eserlerindeki dokunun bazı iz düşümleri bile nüktelerinde kendisine yer bulmuştur.

Nüktelerinde zaman zaman sert bir eda görülen sanatçının bu özelliği iyi etüt edildiğinde, sevgiden kaynaklanan bir yerginin hâkim olduğu ve bu nedenle nüktelerle örülü samimi fıkraların değer kaybetmeden günümüze kadar gelebildiği daha iyi anlaşılacaktır.

Anahtar Kelime
Nükte,  Üslûp,  Söz,  Hazırcevap,  Mesaj 


Tam Metin : PDF