2009 - Sayı 2

ARTAN SÜPERMARKET REKABETİ KARŞISINDA BAKKALLARIN EKONOMİK VE HUKUKİ DURUMLARI
Murat PIÇAK,  Abdulkadir BİLEN 
Özet

Türkiye’de 1980 yılından itibaren uygulanan liberal ekonomik politikaların etkisiyle perakende sektöründe artan yabancı sermaye yatırımlarının yanı sıra; holdinglerin ve yerel market zincirlerinin de katılımıyla ülkemizdeki süpermarket sayıları günden güne artmakta, buna karşılık bakkal sayısı her geçen gün azalmaktadır. Süpermarketlerin üretici firmalar tarafından miktar indirimli toptan satışlarla, çeşitli promosyonlarla, raf kiralarıyla vb. koşullarla desteklenmesi bakkallar açısından haksız rekabet yaratmaktadır. Ayrıca perakende sektörünü düzenleyen bir yasanın bulunmaması, bakkallar açısından yok olma ortamı yaratmaktadır. Türkiye’nin geleneksel bir işkolu olan bakkaliye sektörünün devamı için gelişmiş ülke standartlarında hukuki ve ekonomik birtakım düzenlemelerin getirilmesi bir zorunluluktur. 

Anahtar Kelime
Bakkal,  Süpermarket,  Piyasa Ekonomisi,  Haksız Rekabet 


Tam Metin : PDF