2016 - Özel Sayı

DİYARBAKIRLI OSMAN OCAK NAKİBOĞLU VE BEHZAT ÜLGEN İLE DR.ŞEHABEDDİN UZLUK’DAN; SÜLEYMAN NAZİF’İN KİŞİLİĞİ, SANATI HAKKINDA HATIRALARA DAYALI TESPİTLER
Önder GÖÇGÜN 
Özet

Edebiyat, insanın duygu ve düşünce dünyasını, aklını ve ruhunu disiplin altına alarak, terbiye eden, eğiten, onu daha iyiye, güzele ulaşma yolunda bilgilendiren, değiştirip geliştiren bir sosyal realite, yani toplumsal gerçektir ve aslında da, öyle olmalıdır.

Bu çalışmamız, 19. yüzyılın sonlarında ve özellikle 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, Türk şiir ve nesrinin önde gelen isimlerinden birisi olan Süleyman Nazif hakkında, kendisini bizzat tanıyan seçkin hemşehrileri değerli edebiyat hocası, şair, yazar, milletvekili merhum Osman Ocak Nakiboğlu ve araştırıcı merhum Behzat Ülgen ile Hz. Mevlâna’nın torunu mimar Dr. Şehabeddin Uzluk merhumla, 1969’dan 1980’li yıllara uzanan çizgide, çeşitli yer ve zamanlarda gerçekleştirdiğimiz görüşmelere dayalı olarak bizzat aldığımız notlardan oluşmaktadır.

Bunlara göre, Süleyman Nazif; çok dürüst, prensip sahibi, vatan ve millet konularında aşırı duyarlı ve heyecanlı bir kimsedir. Yalancı, ikyüzlü kimselere şiddetle karşıdır.

Anahtar Kelime
Süleyman Nazif,  Osman Ocak Nakiboğlu,  Behzat Ülgen,  Dr. Şehabeddin Uzluk,  devir-şahsiyet-eser,  hatıralar,  notlar 


Tam Metin : PDF