2016 - Özel Sayı

SÜLEYMAN NAZİF VE MEHMET AKİF ARASINDAKİ KARAKTER VE NÜKTE BENZERLİĞİ
Mehmet Emin GÖNEN 
Özet

Nükte derin bir anlayışın ve zekânın ürünüdür. Bu vasıf her sanatçıda bulunmayan bir hususiyettir. Bunun yanı sıra karakter denilen meziyet de insanları diğerlerinden ayıran önemli bir özelliktir. Bazı sanatçılar üstün karakterleriyle çevrelerinde kendilerine haklı bir yer edinirler. Edebiyat tarihimizin aynı dönemini paylaşmış ve arkadaşlık yapmış olan Süleyman Nazif ve Mehmet Akif, karakter, nüktecilik ve hazır cevaplılık yönünden ortak özelliklere sahiptirler.

Bu çalışmada bu iki şairimizin karakterlerinin benzer yönlerini ve olaylar karşısında söyledikleri hazırcevaplılık ve nüktecilik yönünden benzerliklerini irdelemeye çalışacağız.

Anahtar Kelime
Süleyman Nazif,  Mehmet Akif,  nükte,  karakter,  benzerlik 


Tam Metin : PDF