2009 - Sayı 2

KARACAOĞLAN ŞİİRLERİNDE ESTETİK DEĞERLER
Hüseyin YAŞAR 
Özet

Karacaoğlan, duygularını ifade ederken belli bir estetik tavır çerçevesinde belirtmiştir. Şiirinde öne çıkan orantısal kavramlar hem sayılar hem de şekille ilintilidir. O, şekilde ve rakamlarda orantıyı, armoniyi aramıştır. Şair, derin kültürel kökleri olan güzel, iyi ve yüce kavramları birer estetik değer olarak şiirlerine içkinleştirmiştir. İyilik kavramını, bireysel kazanımlardan öte toplumun değerlerini kapsayacak şekilde kullanarak farklı bir yaklaşım içindedir. Bu şekilde insancıl kaygıların peşine düşerek egemen erkin dışına çıkmaya uğraşır. Çalışma, Karacaoğlan şiirlerini modern estetiğin perspektifi açısından inceleyip şiirlere güncellik ve felsefi bir boyut kazandırmayı amaçlamaktadır. Ele alınan şiirler, Knabe’un adı geçen yapıtının “La Genèse de l’esthétique moderne” bölümünde edebi eserin estetik bilimi bakımından incelenmesi konusunda verdiği bilgiler doğrultusunda incelenmiştir.

Anahtar Kelime
KARACAOĞLAN 


Tam Metin : PDF