2016 - Özel Sayı

SERVET-İ FÜNÛN EDEBÎ HAREKETİNE MENSUP ŞAİR SIFATIYLA TANINAN SÜLEYMAN NAZİF’İN (1869-1927) SOSYAL SORUNLARA KARŞI DUYARLILIĞI
Halil SAĞLAM 
Özet

Süleyman Nazif, Servet-i Fünûn edebî hareketine bağlı sanatçı kimliğiyle bu akıma mensup bütün şahsiyetler için kullanılan “ferdî duyguların şairi” sıfatıyla tanıtılır. Başta Tevfik Fikret olmak üzere birçok Servet-i Funûn sanatçıları için kullanılan bu sıfatın Osmanlı Devleti’nin çöküş ve dağılma sürecine şahit olan birçok Servet-i Fünûn sanatçılarının olduğu gibi Süleyman Nazif'in de sosyal sorunlara duyarlılık yönünü perdelediğini düşünüyoruz.

Türk edebiyatı tarihi açısından bakıldığında genel kabule göre Servet-i Fünûn Edebiyatı, 1896-1901 yılları arasında“sanat için sanat” düşüncesi çerçevesinde kendine özgü edebî ilkeler geliştiren ve bu ilkeler doğrultusunda özellikle Fransız edebiyatının etkisiyle şekillenen kısa süreli bir edebî toplaşmadır. Bu toplaşmanın mensubu olarak bilinen Süleyman Nazif'in Servet-i Fünûn Edebiyatı öncesi ve sonrasında kaleme aldığı sosyal içerikli eserleriyle birlikte tanıtılması çok yönlü tarihi şahsiyetini ortaya koymak açısından faydalı olacaktır.

Anahtar Kelime
Sosyal sorunlar,  Servet-i Fünûn,  Süleyman Nazif 


Tam Metin : PDF