2009 - Sayı 2

KLASİK MATERYALİZM VE POZİTİVİZMİN TÜRKİYE’YE GİRİŞİ VE İLK YANSIMALARI
Emel KOÇ 
Özet

Cumhuriyet dönemindeki çeşitli tartışmaların ya da felsefi fikirlerin köklerini son dönem Osmanlının düşünce ortamında bulabilmemiz mümkündür. Temelleri Tanzimata değin uzanan birbirine zıt dünya görüşleri, II. Meşrutiyetin hürriyet atmosferi içinde sık sık tartışabilme imkanı bulmuşlardır. Lale Devrinden beri gündemde olan bir sorunun bu dönemi de yoğunlukla meşgul ettiği görülür. Biz neden geri kaldık? Devlet nasıl kurtulur? Geri kalmışlığın nedenlerinin araştırılması sonucunda verilen yanıtlar farklı olsa da, geri kaldığımız konusunda hiç kuşku yoktur. Bu durumda, Rönesans ve Aydınlanmayla birlikte Avrupa’nın bilim ve teknoloji alanında hızlı bir gelişme kaydetmesi doğal olarak Osmanlı aydınlarının dikkatlerini Batıya yöneltmesine ve devleti içine düştüğü durumdan kurtarmak için çözümler üretmeye yönlendirmiştir. Dolayısıyla Batıcı düşünürler gericiliğe sebep olarak gördükleri İslamın prensiplerini çürütmeye çalışırken yoğun bir biçimde Batıdan materyalist ve pozitivist düşünceleri de topluma aktarmaya gayret etmişlerdir. İslamı ve manevi değerleri savunma görevini ise İslamcı düşünürler üstlenmişlerdir.

Anahtar Kelime
Batıcılık,  İslamcılık,  Türkçülük,  Klasik Materyalizm,  Pozitivizm,  Terakki 


Tam Metin : PDF