2016 - Özel Sayı

SIRADIŞI YÖNLERİYLE DİYARBAKIR'IN BİRKAÇ ZİRVE ŞAHSİYETİ
Kemal TİMUR 
Özet

Diyarbakır gerek tarihî dokusu, gerekse manevî donanımı ile birçok yazar ve şairin yetişme mekânı olmuştur. Alî Emîrî Efendi, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı ve Esma Ocak gibi bir kısım zirve şahsiyetlerin yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğu bu kültür ve sanat şehri, bilhassa yetiştirdiği bu önemli şahsiyetlerdeki sıra dışı yönlerle dikkatleri çekmektedir. Alî Emîrî Efendi'nin kitap sevdası ve hayatını kitaplara adayışı, Süleyman Nazif'in eserlerini kaleme alırken gösterdiği cesareti, Ziya Gökalp'in karşılaştığı birçok zorluk ve sürgüne rağmen yazmaktan vazgeçmeyişi, Cahit Sıtkı Tarancı'nın zorluklarla gönderildiği eğitim hayatını edebiyat ve sanata adayışı, Esma Ocak'ın metinlerinin olay örgüsünü bizzat tanıklık ederek yahut yaşayarak oluşturuşu, bahsi edilen sıra dışı yönlerin yalnızca küçük bir kısmını oluşturmaktadır. İşte bu çalışmamızda, bu isimlerin yaşam ve eserlerindeki bu yönlerine ışık tutulacaktır.

Anahtar Kelime
İnsan,  Mekan,  Edebiyat,  Sanat,  Diyarbakır,  Alî Emîrî Efendi,  Süleyman Nazif,  Ziya Gökalp,  Cahit Sıtkı Tarancı,  Esma Ocak 


Tam Metin : PDF