2016 - Özel Sayı

SÜLEYMAN NAZİF’İN KALEMİNDEN BİR SİLSİLE-İ MAKÂLÂT: GARB EDEBİYÂTININ EDEBİYÂTIMIZA TE’SÎRİ (İNCELEME-METİN)
Abdulhakim TUĞLUK 
Özet

Süleyman Nazif tenkîd sahasında önemli yazılar kaleme alan isimlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Gerek Doğu gerekse de Batı edebiyâtına olan âşinalığı ve nesirdeki güçlü sesi Süleyman Nazif’in Türk Edebiyâtının önemli münekkitlerinden biri olmasını sağlamıştır. Süleyman Nazif’in bu kapsamda ele alınabilecek olan bazı yazıları başmuharrirliğini Ali Kemâl’in yaptığı Peyâm-ı Sabâh gazetesinde yayımlanmıştır. Bu yazılardan, ‘Garb Edebiyâtının Edebiyâtımıza Te’sîri’ isimli 5 makaleden oluşan yazı dizisi konu başlığı ve muhtevasıyla dikkat çekmektedir. İlk dördü 1921 yılı sonlarında beşincisi ise 1922 yılı başında kaleme alınan bu makalelerde Süleyman Nazif, Tanzimat dönemi ve sonrasındaki Türk Edebiyâtındaki teceddüd serüvenini aktarmaktadır. Bu çalışmada Süleyman Nazif’in bahsi geçen yazıları ortaya konularak incelenecektir.

Anahtar Kelime
Süleyman Nazif,  Peyâm-ı Sabâh,  Türk Edebiyâtı,  teceddüd 


Tam Metin : PDF