2019 - Sayı 22

TÜRK ROMANINDA 27 MAYIS DARBESİ SÜRECİNDE BASININ DURUMU
Ferhat ÇETİNKAYA 
Özet

Basının toplum üzerindeki etki dereceleri her toplumda ve her devirde tartışılagelen bir durumdur. Bir iletişim aracı olarak topluma hizmet veren basın, insanların düşün dünyasından inanç, ahlâk ve davranışlarına kadar birçok noktada bireyi etkileme gücüne sahiptir. Basının 27 Mayıs Darbesi’ne giden süreçteki etkisi tartışılmaz bir gerçektir. Özellikle dönemin muhalif basının DP iktidarı aleyhine yayımları, Demokrat Parti’yi birçok kez zor duruma düşürmüştür. Öte yandan iktidar partisi de bu suçlamalara sessiz kalmamış ve zaman zaman gazetecileri tutuklattırmış ya da basın yasağı koymuştur. Ayrıca radyoyu da günden güne tekeline alarak politikalarını benimsetmeye çalışmıştır. 27 Mayıs Darbesi’nin önemli sacayaklarından sayılan basının tutumu Türk romanına da çeşitli yönlerden konu olmuştur.

Türk romanında 27 Mayıs Darbesi birçok yönden tartışılmış ve kurgulanmıştır. 27 Mayıs Darbesi’ni konu eden romanlarda darbeye giden süreçte basının önemli bir yere sahip olduğu romancıların ortak görüşüdür. Ne var ki, roman özgün bir yapıdadır ve bir bilim ya da araştırma türü değildir. Bundan dolayı romancılar kurmacanın zenginliğinden ve özgürlüğünden faydalanarak kendi görüşleri doğrultusunda basın meselesini ele almış ve işlemiştir. Bu çalışmada, söz konusu darbe sürecinde Türk romanında basının durumu ele alınırken aynı zamanda roman yazarının yaklaşımı da ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelime
Roman,  Radyo,  Gazete,  27 Mayıs,  Darbe.  


Tam Metin : PDF