2018 - Sayı 20

MAHREMİYETİN PSİKO-SOSYAL YANSIMALARI
Abdulvahid SEZEN,  Müslime ERDEN 
Özet

Mahremiyet kavramı hukuki, sosyolojik, psikolojik, felsefi ve antropolojik boyutlara sahip çok yönlü bir kavramdır. Bütün bu alanlarda mahremiyet düşüncesi bireyin toplumla ya da diğer bireylerle ilişkisinde söz konusu edilen bir kavramdır. Psikolojide mahremiyet konusu kişinin bir takım güdüsel amaçları doğrultusunda incelenmektedir. Mahremiyet algısı bireyin hem psikolojik yapısıyla hem de sosyo-kültürel çevresiyle ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada mahremiyet kavramının kültür, din, mekan, bilişim, hukuk, benlik ve utanma duygusuyla ilişkisi ele alınmaktadır.

Anahtar Kelime
Mahremiyet algısı,  utanma duygusu,  benlik kavramı 


Tam Metin : PDF