2016 - Özel Sayı

STİLİSTİK AÇIDAN SÜLEYMAN NAZİF ŞİİRİ
Salih UÇAK 
Özet

Şiir dili, keyfiyet bakımından doğal dilin dışında farklı özellikler taşıyan üst bir dildir. Sözün inşasında sözcüklerin apayrı bir mimarî yakaladığı bir dildir. Dilin kendine özgü kurallarını sanatsal bir gaye ile reddeden şiir; yepyeni bir yapı ile okuyucuyla buluşur. Şair, söylenenlerden çok söyleyişlerin öznesidir. Şair, dil işçiliği nispetinde değer kazanır. Kalıcılığı, kemiyetten çok keyfiyete bağlıdır. İltifata tabi olan sanatın kimlik kazanması dille mümkündür.
Retorik, şiirin temelidir. Şairler, daima sözün güzelliği peşindedir. Süleyman Nazif, belagati önceleyen ve sözün kudretine inanan bir şairdir. Şiirlerinde kelimelerin büyüsüne kapılan klasik bir şair edası sezilir. Bu çalışmada Süleyman Nazif’in şiirlerini stilistik açıdan incelemeye gayret ettik

Anahtar Kelime
Süleyman Nazif,  şiir dili,  stilistik,  üslup 


Tam Metin : PDF