2016 - Özel Sayı

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN KALEMİNDEN SÜLEYMAN NAZİF
Mehmet Emin ULUDAĞ 
Özet

Batılaşma ile başlayan yazınsal alanımızdaki evrensel eleştirel bakış eksikliği bir edebi sorunsalımızdır. Eleştiri adı altında yapılanların zaman ilerledikçe bir övgü veya yergiye dönüştüğü görülür. Şair ve yazarların bu ıstırapları günümüze kadar devam eder.

Yazarlığının bir tarafı Osmanlı geleneğine dayanan diğer tarafı da batıya uzanan Yakup Kadri de bu durumdan şikayet eder. Bu şikayetinin somut belirtilerini de devrinde teşekkül eden her yeni edebiyat ve sanat faaliyetleri ile ilgili değerlendirme yazılarında dile getirir. Elinden geldiği kadar aynı hataları işlememeye çalışır.

Karaosmanoğlu’nun, yazı hayatı incelendiğinde özellikle gazete ve dergilerdeki yazıları dikkate alındığında yazarın devrinin her türlü edebi faaliyetleri değerlendirmeyi kendine bir vazife edindiği görülür. Bilhassa devrinin yazar ve şairlerinin ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi onun en öncelikleri yazı alanı olarak karşımıza çıkar. Bu değerlendirmelere konu olanlardan biri de Süleyman Nazif’tir.

Bildirimiz üç devir yaşayan Yakup Kadri’nin yine üç devri yaşayan Süleyman Nazif’i eleştirel olarak ortaya koyan yazılarının bir değerlendirmesidir.

Anahtar Kelime
Yakup Kadri Karaosmanoğlu,  Süleyman Nazif,  Gazete ve Dergi Yazıları,  Eleştirel Bakış 


Tam Metin : PDF