2012 - Sayı 7

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN KAVRAM ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Ayşe Eda GÜNDOĞDU 
Özet

Kavram öğretimi, anadili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde öne çıkan konulardan biridir. Bir dilin öğretilmesi sürecinde, o dile ait kavramların/sözcüklerin bireylerce algılanması, zihinlerinde oluşturulması ve temel dil becerilerinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) kullanım sürecinde doğru ve etkili bir biçimde yer alması önemli ve gereklidir. Bu çalışmanın amacı, anadili olarak Türkçenin öğretiminin uygulanma sürecinde büyük rol oynayan ilköğretim ikinci kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı kavram öğretimi açısından değerlendirmektir. Söz konusu programda kavram öğretimi; temel dil becerileri ve dilbilgisi alanları göz önünde bulundurularak kazanımlar, etkinlikler ve açıklamalar açılarından incelenmiştir.

Anahtar Kelime
Kavram öğretimi,  Türkçe Dersi Öğretim Programı,  temel dil becerileri,  dilbilgisi öğretimi 


Tam Metin : PDF