2012 - Sayı 7

TOPLUMSAL DEĞERLER VE MEDYA ETİĞİ
Yılmaz CEYLAN 
Özet

Belli bir zamana kadar hiçbir sistemin ya da teknolojinin ulaşamayacağı kadar insana aynı anda ulaşmak kitle iletişim araçları vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Bu durum medyaya çok büyük görev ve sorumluluk yüklemektedir. Medyanın toplumsal değerlerin dışına çıkıp kendi sanal dünyasını oluşturması ve etik anlayışını sarsıcı yayınlar, politikalar yapması mümkün olduğu gibi medya, etik sınırlar çerçevesinde toplumsal değerlerle çatışmayan, toplum yapısı dinamiklerini göz ardı etmeyen yayınlar yaparak sağlıklı bir toplum oluşturma imkânına da sahiptir.

Çalışmamızda, amacımız kitle iletişim araçlarının, toplumsal değerlerle çatıştığı ve toplum etiğiyle örtüşmediği zaman, toplumun kültürel açıdan yozlaşmasına ve toplumun medyaya karşı güveninin azalmasına neden olduğunu göstermeye çalışmaktır. Çalışmamız, farkında olarak ya da olmayarak toplumsal değerlerden uzak yayın yapan medyanın bu gerçeği görmesine yardımcı olması açısından önem arz etmektedir. Araştırmamızda yöntem olarak içerik çözümlemesi yöntemi uygulanmıştır.

Çalışmamızda güdülen amaç azda olsa gerçekleştirilebilirse, kitle iletişim araçları tarafından yapılan yayınların medya etiği çerçevesinde yapılmasına, bu sayede medyayla toplumsal değerlerin çatışmasının önlenmesine ve toplumun daha sağlıklı gelişmesine katkı sağlanacaktır.

Anahtar Kelime
medya,  etik,  siyaset,  toplumsal değer 


Tam Metin : PDF