2012 - Sayı 7

DON KİŞOT BİR KAYBEDEN MİDİR?
Önder GÖNCÜOĞLU 
Özet

Don Kişot’un temsil ettiği akılsallık ve delilik arasındaki eğri akademik platformlarda sıkça tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu makale Cervantes’in eserinde delilik imgesinin karşılık geldiği sorunsalı ele almaktadır. Cervantes’in Don Kişot gibi karışık bir tiplemeyi neden yarattığına dair üzerinde uzlaşıya varılmış bir görüş bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak kesin olan bir şey varsa o da Cervantes’in Don Kişot’u toplumsal normların dışında deli bir karakter olarak resmettiği gerçeğidir. Çünkü Cervantes hikâyenin daha en başında başkarakter Alonso Quijano’yu resmederken onu çok fazla şövalyelik hikâyeleri okumaktan şövalye olmayı saplantı haline getirmiş bir karakter olarak sunar. Don Kişot’taki naifliğin onun hayatını nasıl tehlikeye soktuğu bu eserde şüphesiz ön planda sunulmaktadır. Gizil bir mesaj olarak işlenen tema ise delilikten sıyrılıp, iyileşen yani başka bir ifadeyle normalleşen Don Kişot’un sonunun da geldiği gerçeğidir. Bu yüzden bu makalenin temel bağlamı Don Kişot’un şövalyevari serüvenlerinde tezahür edilen sözde deliliğinin onu gününün şartlarında bir kaybeden yapıp yapmadığını açıklamaktır.

Anahtar Kelime
Kaybeden,  delilik,  toplum,  riyakârlık,  cinnet 


Tam Metin : PDF