2015 - Sayı 14

EMNİYET ÖRGÜTÜNDE SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN ANALİZİ VE POLNET FORUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ramazan TERKEŞLİ 
Özet

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak internetin tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlaması, yeni iletişim teknolojilerini beraberinde getirmiş ve insanlar arasında etkileşimli iletişim imkânı sağlamıştır. Bu yeni imkânlar insanlara, düşüncelerini paylaşabilecekleri ve tartışabilecekleri bir medya sunmuştur. Sosyal medya olarak adlandırılan bu sanal ortam, kullanıcı tabanlı olmasının yanında, insanları ve kitleleri bir araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışma, kullanımı hızla yaygınlaşan sosyal medya araçları kanalıyla kamuoyu ile anlık bilgi paylaşımında bulunarak güvenlik hizmeti verilebilmesi ve gelişigüzel yetkisiz kimseler tarafından Emniyet Örgütü adına açılan sosyal medya hesaplarının önüne geçilebilmesi için yapılan örnek olay çalışmasıdır. Ayrıca, sosyal medya kapsamında, Emniyet Örgütü personelinin birbiriyle bilgi paylaşımında bulunmasını sağlayabilmek için geliştirilen “forum” değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelime
Sosyal medya,  Forum,  Hesap,  Bilgi paylaĢımı,  Emniyet Örgütü 


Tam Metin : PDF