2012 - Sayı 7

İKİ KISA ÖYKÜNÜN DİZGESEL-İŞLEVSEL ÇÖZÜMLEMESİ
Meliha ŞİMŞEK 
Özet

Çoğu metinsel çözümlemedeki eksiklik edebiyat eleştirmenlerinin tartışılabilir değer yargılarına dayanmalarıdır. Ancak bu tür buyurgan yorumlar dilbilgisine kodlanmış çoğul anlamları araştırmada yararlı değildir. Bunun için bir metnin nasıl ve neden o biçimi aldığını ve okuyucunun belirli bir biçimde yorumladığını gösteren dilbilimsel bir çözümleme gereklidir. Bu nedenle, bu çalışmada uygulanan işlevsel metin çözümlemesi iki kısa öykü arasındaki benzerlik ile farklılıkları araştırmayı amaçlamış ve Halliday’in İşlevsel Dilbilgisine göre gerçekleştirilmiştir. Dilsel veriler işlevsel dilbilgisel çözümleme yöntemi kullanılarak çözümlenirken her işlevsel ulam için sıklık ve yüzdeler Excel kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, metinlerde kişilerarası ilişkilerin nasıl yaratıldığı, bilginin nasıl düzenlendiği ve yazarların ideolojik görüşlerinin metinlere nasıl işlendiği ortaya konmuş ve açıklanmıştır.

Anahtar Kelime
İşlevsel Dilbilgisi,  İşlevsel Dilbilgisel Çözümleme Yöntemi 


Tam Metin : PDF