2012 - Sayı 7

TÜRKİYE’DE E-DEVLET UYGULAMASI VE E-DEVLETİN BÜROKRASİYE ETKİSİ
Abdullah METİN 
Özet

Bu makalenin amacı e-devletin Türkiye’de geldiği noktayı, vatandaşların e-devlet uygulamasına tepkilerini, Birleşmiş Milletler ülkeleri içerisinde e-devlet altyapısı, katılım ve e-devlet okuryazarlığı açısından Türkiye’nin yerini ortaya koymak ve e-devletin bürokratik yapı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmamız bize göstermiştir ki, Türkiye’de vatandaşın e-devlete tepkisi olumlu olmakla birlikte, yazılım, donanım, personel ve ağ bağlantısı gibi teknolojik ve insani altyapılar tamamlanamadığı için e-devlet uygulamaları istenilen seviyeye gelememiş, bunun neticesinde Türkiye dünya e-devlet gelişim indeksinde 69. sırada kalmıştır. Bahsedilen problemler aşıldığında Türkiye en azından ekonomisiyle orantılı bir sıraya gelecektir. Ayrıca e-devlet uygulamasının yaygınlaşması ile bürokrasi rahatlayacak, iş yükü ve kaynak kullanım masrafları azalacak, arşivleme kolaylaşacak ve işlem sürelerinin önemli ölçüde kısalmasıyla bürokrasi hantal yapısından kurtulup güçlenecektir. 

Anahtar Kelime
E-devlet,  bürokrasi,  e-bürokrasi,  e-katılım indeksi,  telekomünikasyon altyapısı indeksi,  insani sermaye indeksi 


Tam Metin : PDF