2015 - Sayı 14

İNGİLİZCE DEYİMLERİN TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
Mehmet İLİ 
Özet

Deyimler dilin vazgeçilmez parçalarıdır. Deyimleri oluşturan sözcüklerin gerçek anlamlarından farklı bir anlama sahip olmalarının yanında toplumların farklı kültür ve deneyimleri hem anlama hem de çeviri sürecinde problemler yaşanmasına sebep olmaktadır. Bazen de kaynak dildeki bir deyimin eşdeğeri erek dilde bulunmayabilir. Örneğin "harama uçkur çözmek", "kocaya varmak" gibi deyimler tamamen kültür odaklı deyimlerdir. Çevirinin kaynak dildeki bir metnin başka bir dile aktarımı olduğunu ve toplumların örf, adet, gelenek, görenekleri ve yaşam biçimleri dikkate alındığında çeviri tanımının kültürle bağdaştırılmasının kaçınılmaz olduğunu düşünebiliriz. Geçerli bir çeviride kaynak dil okuyucularında yaratılan etkinin aynısının veya en azından benzerinin erek dil okuyucularında da yaratılması beklenir. Bu noktadan hareketle, bu makaledeki amacımız deyimlerin çevirisinde karşılaşılan sorunları ortaya koymak ve bu sorunlara çözüm yolları üretmek olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelime
Deyim,  çeviri,  deyim çevirisi,  çeviri sorunları ve çözüm yolları 


Tam Metin : PDF