2015 - Sayı 14

TÜRK EDEBİYATI?NDA „MELÂL?E ÂŞİNA? BİR ÖN SÖZ ÖRNEĞİ: İSAK FERERA?NIN “ÂŞİNA SESLER MUKADDİMESİ”
Abdulhakim TUĞLUK 
Özet

İsak Ferera, Türk toplumunun ve Türk Edebiyatı?nın çalkantılı olduğu bir dönemde yaşamış ve Servet-i Fünûn edebiyatı çevresinde şiirler kaleme almış bir şahsiyettir. İsak Ferera, döneminden sonraki siyasi ve edebi koşullar da dikkate alındığında, büyük ölçüde unutulmuş ve en azından yakın tarihe kadar popüler edebiyatta ve resmi edebiyat tarihlerinde kendisine pek yer bulamamıştır. Onun „Âşina Sesler? adını taşıyan şiir kitâbı, başta Servet-i Fünûn şiir estetiğini yansıtıyor olması ve azınlık toplumundan bir şâirin sesini Türkçe olarak estetik bir biçimde ifade etmesi açısından önem arz etmektedir. İsak Ferera bu mukaddimede şairlik serüvenini ve şiir yazma kaygısını ifade ederken hem estetik ölçütlerini ortaya koyar hem de dönemin siyasi olaylarının edebi yaşamı üzerindeki etkisini belirtir. Bu çalışmada İsak Ferera?nın Aşina Sesler adlı eserindeki Mukaddime?den yola çıkılarak poetik ve biyografik bir değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelime
Mukaddime,  Servet-i Fünûn,  Melâl,  İsak Ferera,  Aşina Sesler 


Tam Metin : PDF