2017 - Sayı 19

FAY WELDON’IN PRAXIS ADLI ESERİNDE FEMİNİZM ANLAYIŞI
Berna KÖSEOĞLU 
Özet

Fay Weldon, feminist bir yazar olarak, kadınlar ver erkekler arasındaki çatışmalara değinerek, ataerkil toplumlardaki kadınların problemlerini yansıtır. Ataerkil toplumun kadınlara karşı önyargısını eleştirir ve kadına uygulanan eziyetin yok edilmesinin, kadınlara karşı bakış açısının değiştirilmesinin gerekliliğinin altını çizer. Bu bağlamda, Praxis adlı romanında, Weldon kadın kimliği ve kadınların toplumla olan mücadelesi ile ilgili keşfedilmemiş olan noktaları keşfeder. Ana karakter, Praxis ve diğer kadın karakterler, ataerkil toplumların kontrolü altında, kadınların çektiği sıkıntıları sergiler. Böylece, özgürlük ve eşitliğin kadınların hayatındaki önemi, Praxis'in deneyimleri ve ataerkil toplumla olan ilişkisi aracılığıyla vurgulanır. Bu makalenin amacı, kadınların ikincil konumunu, Weldon?ın, eserinde nasıl sorguladığını ve romanındaki kadın karakterler aracılığıyla, ataerkil toplum tarafından kadınlara uygulanan baskı ve kısıtlamalara karşı mücadele etmeleri için kadınları nasıl cesaretlendirdiğini vurgulamaktır.

Anahtar Kelime
Fay Weldon,  Praxis,  Postmodernizm,  Feminizm,  Cinsiyet Sorunu  


Tam Metin : PDF