2012 - Sayı 7

YEREL EDEBİYAT DERGİLERİNE BİR ÖRNEK; TARANCI DERGİSİ
Canser KARDAŞ 
Özet

Türk edebiyatında dergiciliğin edebiyata ve edebiyat tarihine katkılarını ortaya çıkarmak için yayımlanmış dergilerin incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla kaleme alınan yazımız, II. dönem açılan Diyarbakır Halkevinin yayın organı olan “Tarancı” dergisi incelenmiştir. 29 Nisan 1910 yılında yayımlanan “Kevkeb Medinho” [Şark Yıldızı] dergisiyle Diyarbakır’da uzun soluklu bir dergicilik faaliyeti başlamıştır. 1910-2011 yılları arasında 50’yi aşkın dergi yayımlanmıştır. Dergi hem sayısal analizlerle hem de muhteva yönünden ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelime
Tarancı dergisi,  Diyarbakır,  yerel dergi 


Tam Metin : PDF