2011 - Sayı 5

HAMDULLAH HAMDİ’NİN YUSUF U ZÜLEYHA MESNEVİSİ İLE THOMAS MANN’İN YUSUF VE KARDEŞLERİ ROMANININ ANA KARAKTERLERİNE MUKAYESELİ BİR YAKLAŞIM
Ayşe Sağlam 
Özet

Bu çalışmada Hamdullah Hamdi’nin Yusuf u Züleyha Mesnevisi ile Thomas Mann’in Yusuf ve Kardeşleri Romanı mukayese edilecektir. Hamdullah Hamdi’nin mesnevisi kaynağını Kur’an-ı Kerim’den alırken Thomas Mann’in Yusuf ve Kardeşleri ise Kitab-ı Mukaddes’ten alır.  Çalışma her iki eserin de üç ana karakteri olan Yakup, Yusuf ve Züleyha’nın olay örgüsü içerisinde nasıl tasvir edildiklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelime
Yusuf,  Züleyha,  Yakup,  mesnevi,  roman 


Tam Metin : PDF