2012 - Sayı 7

CUMHURİYET DÖNEMİNDE UMUM MÜFETTİŞLİKLERİ İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME
Tuğba KORHAN 
Özet

Anadolu’da Millî Mücadele gerçekleşip, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra hızlı bir uluslaşma ve merkezileşme sürecine girilmiştir. Bu yönde çalışmalar devam ederken, ülkenin doğusu Nasturi, Şeyh Sait, Ağrı isyanları gibi büyük isyanlara sahne olmuştur.
Ülkeyi yönetenler, hem merkezileşme politikası doğrultusunda hem de bu isyanları önlemek amacıyla bir dizi önlem almış ve bu yönde bir devlet politikası oluşturmaya çalışmışlardır.
Bu tedbirlerden ilki olarak, Güneydoğu Anadolu’da kurulmak üzere yakın geçmişte de Olağanüstü Hal Bölge Valilikleri adıyla uygulamaya geçirilen Umum Müfettişlikleri kurulmuştur. 1927 yılında Birinci Umum Müfettişliği kurulmuş ardından hem Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun genel kalkınmasını sağlamak amacıyla hem de bölgedeki asayişsizliği önlemek için Üçüncü ve Dördüncü Umum Müfettişlikleri kurulmuştur. 

Anahtar Kelime
Umum Müfettişlikler,  Doğu Anadolu,  Güneydoğu Anadolu 


Tam Metin : PDF